Sản phẩm khuyến mãi

SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI 50%
Cập nhật nhanh các sản phẩm có khuyến mãi cao nhất hôm nay

Điện Thoại Bluboo Dual (16GB/2GB) - Hàng Chính Hãng, Bluboo

Giá: 1.590.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.590.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 1.590.000₫ 25/06/2020
Giá thấp nhất 1.590.000₫ 25/06/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.590.000₫ 25/06/2020

Điện Thoại Mobell S47 - Hàng Chính Hãng, Mobell

Giá: 679.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 679.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 679.000₫ 22/07/2020
Giá thấp nhất 679.000₫ 22/07/2020
Kể từ 22/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

679.000₫ 22/07/2020

Điện Thoại BlackBerry KEYone (Silver) - Hàng Chính Hãng, BlackBerry

Giá: 5.790.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.790.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 6.590.000₫ 03/08/2020
Giá thấp nhất 5.731.000₫ 04/07/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.790.000₫ 06/08/2020
6.590.000₫ 03/08/2020
5.739.000₫ 22/07/2020
5.731.000₫ 13/07/2020
5.790.000₫ 10/07/2020

Điện Thoại BlackBerry KEYone Black Edition (Đen) - Hàng Chính Hãng, BlackBerry

Giá: 6.790.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 6.790.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 7.390.000₫ 03/08/2020
Giá thấp nhất 6.719.000₫ 07/07/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

6.790.000₫ 06/08/2020
7.390.000₫ 03/08/2020
6.739.000₫ 22/07/2020
6.721.000₫ 13/07/2020
6.790.000₫ 10/07/2020

Điện Thoại iPhone X 256GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 27.500.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 27.500.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 27.500.000₫ 06/08/2020
Giá thấp nhất 15.640.000₫ 19/07/2020
Kể từ 04/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

27.500.000₫ 06/08/2020
15.899.000₫ 31/07/2020
15.949.000₫ 22/07/2020
15.640.000₫ 19/07/2020
15.999.000₫ 13/07/2020

Điện Thoại Mobell S41 - Hàng Chính Hãng, Mobell

Giá: 639.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 639.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 639.000₫ 03/08/2020
Giá thấp nhất 599.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

639.000₫ 03/08/2020
599.000₫ 31/07/2020

Điện Thoại Mobell S50 - Hàng Chính Hãng, Mobell

Giá: 799.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 799.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 799.000₫ 04/08/2020
Giá thấp nhất 799.000₫ 04/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

799.000₫ 04/08/2020

Điện Thoại iPhone XS Max 64GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 17.299.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 17.299.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 17.499.000₫ 04/08/2020
Giá thấp nhất 17.299.000₫ 07/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

17.299.000₫ 07/08/2020
17.499.000₫ 04/08/2020

Điện Thoại Nokia 2.2 (16GB/2GB) - Hàng Chính Hãng, Nokia

Giá: 1.520.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.520.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 1.520.000₫ 22/07/2020
Giá thấp nhất 1.520.000₫ 22/07/2020
Kể từ 22/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.520.000₫ 22/07/2020

Điện Thoại Masstel Happy 10 - Hàng Chính Hãng, Masstel

Giá: 990.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 990.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 990.000₫ 17/07/2020
Giá thấp nhất 990.000₫ 17/07/2020
Kể từ 17/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

990.000₫ 17/07/2020

Điện Thoại iPhone XS Max 256GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 19.799.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 19.799.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 19.799.000₫ 07/08/2020
Giá thấp nhất 19.699.000₫ 04/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

19.799.000₫ 07/08/2020
19.699.000₫ 04/08/2020

Điện thoại Wiko View Max (3GB/32GB) - Hàng chính hãng, WIKO

Giá: 1.590.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.590.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 1.990.000₫ 03/08/2020
Giá thấp nhất 1.590.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.590.000₫ 06/08/2020
1.990.000₫ 03/08/2020
1.590.000₫ 31/07/2020

Điện Thoại Di Động Blackberry Evolve - Hàng chính hãng, BlackBerry

Giá: 4.290.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 4.290.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 4.390.000₫ 03/08/2020
Giá thấp nhất 4.290.000₫ 25/07/2020
Kể từ 22/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

4.290.000₫ 06/08/2020
4.390.000₫ 03/08/2020
4.290.000₫ 25/07/2020
4.389.000₫ 22/07/2020

Điện Thoại Oppo Reno 10x Zoom Edition - Hàng Chính Hãng, OPPO

Giá: 10.490.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 10.490.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 11.490.000₫ 13/07/2020
Giá thấp nhất 10.490.000₫ 06/08/2020
Kể từ 13/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

10.490.000₫ 06/08/2020
10.990.000₫ 22/07/2020
11.490.000₫ 13/07/2020

Điện Thoại Vivo Y15 (4GB / 64GB) - Hàng Chính Hãng, Vivo

Giá: 2.690.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.690.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 2.790.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 2.690.000₫ 06/08/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.690.000₫ 06/08/2020
2.750.000₫ 03/08/2020
2.790.000₫ 31/07/2020

Điện Thoại Xiaomi Redmi Note 8 Pro (6GB/64GB) - Hàng chính hãng, Xiaomi

Giá: 4.990.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 4.990.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 4.990.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 4.990.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

4.990.000₫ 31/07/2020

Điện thoại Xiaomi Redmi Note 8 Pro - Global version (Có Tiếng Việt) - Hàng Nhập Khẩu, Xiaomi

Giá: 4.990.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 4.990.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 4.990.000₫ 17/07/2020
Giá thấp nhất 4.990.000₫ 17/07/2020
Kể từ 17/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

4.990.000₫ 17/07/2020

Điện Thoại Nokia 3.2 (3GB/32GB) - Hàng Chính Hãng, Nokia

Giá: 2.490.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.490.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 2.490.000₫ 07/08/2020
Giá thấp nhất 2.290.000₫ 04/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.490.000₫ 07/08/2020
2.290.000₫ 04/08/2020

Điện Thoại Xiaomi Redmi 8A (2GB/32GB) - Hàng Chính Hãng, Xiaomi

Giá: 2.490.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.490.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 2.490.000₫ 07/08/2020
Giá thấp nhất 1.990.000₫ 04/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.490.000₫ 07/08/2020
1.990.000₫ 04/08/2020

Điện Thoại Samsung Galaxy S10 Plus (128GB/8GB) - Hàng Chính Hãng - Đã Kích Hoạt Bảo Hành Điện Tử, Samsung

Giá: 13.190.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 13.190.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 13.990.000₫ 01/08/2020
Giá thấp nhất 13.190.000₫ 07/08/2020
Kể từ 26/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

13.190.000₫ 07/08/2020
13.250.000₫ 04/08/2020
13.990.000₫ 01/08/2020
13.250.000₫ 26/07/2020

Điện Thoại Xiaomi Redmi Note 8 Pro (6GB/128GB) - Hàng chính hãng, Xiaomi

Giá: 5.490.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.490.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 5.790.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 5.490.000₫ 06/08/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.490.000₫ 06/08/2020
5.790.000₫ 31/07/2020

Điện Thoại Samsung Galaxy Note 10 Plus (256GB/12GB) - Hàng Chính Hãng - Đã Kích Hoạt Bảo Hành Điện Tử, Samsung

Giá: 15.990.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 15.990.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 15.990.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 15.990.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

15.990.000₫ 31/07/2020

Điện thoại Meizu C9 (Tặng kèm ốp lưng) - Hàng chính hãng, Meizu

Giá: 1.180.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.180.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 1.200.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 1.180.000₫ 06/08/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.180.000₫ 06/08/2020
1.200.000₫ 31/07/2020

Điện Thoại Blackberry Key2 LE - Hàng Chính Hãng, BlackBerry

Giá: 6.990.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 6.990.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 6.990.000₫ 03/08/2020
Giá thấp nhất 6.989.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

6.990.000₫ 03/08/2020
6.989.000₫ 31/07/2020

Điện Thoại Oppo Reno - Hàng Chính Hãng, OPPO

Giá: 7.690.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 7.690.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 7.690.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 7.690.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

7.690.000₫ 31/07/2020

Điện Thoại Honor 10 Lite - Hàng Chính Hãng, Honor

Giá: 3.990.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.990.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 3.990.000₫ 06/08/2020
Giá thấp nhất 3.190.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.990.000₫ 06/08/2020
3.190.000₫ 31/07/2020

Điện Thoại Samsung Galaxy A50s (64GB/4GB) - Hàng Chính Hãng - Đã Kích Hoạt Bảo Hành Điện Tử, Samsung

Giá: 4.759.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 4.759.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 4.759.000₫ 07/08/2020
Giá thấp nhất 4.670.000₫ 04/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

4.759.000₫ 07/08/2020
4.670.000₫ 04/08/2020

Điện thoại ITEL S41 3GB/16GB + ốp dẻo- Bảo mật vân tay, khuôn mặt- Hàng chính hãng, Itel

Giá: 1.300.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.300.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 1.300.000₫ 04/08/2020
Giá thấp nhất 1.300.000₫ 04/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.300.000₫ 04/08/2020

Điện thoại Itel S13 Pro - Hàng chính hãng, Itel

Giá: 1.350.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.350.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 1.790.000₫ 03/08/2020
Giá thấp nhất 1.060.000₫ 22/07/2020
Kể từ 22/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.350.000₫ 06/08/2020
1.790.000₫ 03/08/2020
1.060.000₫ 22/07/2020
Register New Account
Reset Password
Compare items
  • So sánh kỹ thuật (0)
Compare
0