Lịch sử giá deal tủ lạnh liên tục cập nhật

Tủ lạnh Hitachi Inverter 339 lít R-FVX450PGV9 GBK - HÀNG CHÍNH HÃNG, Hitachi

Giá: 11.950.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 11.950.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 11.950.000₫ 04/08/2020
Giá thấp nhất 11.950.000₫ 04/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

11.950.000₫ 04/08/2020

Tủ lạnh Aqua Inverter 235 lít AQR-T249MA SV Mẫu 2019 - HÀNG CHÍNH HÃNG, Aqua

Giá: 5.410.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.410.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 5.410.000₫ 06/08/2020
Giá thấp nhất 5.090.000₫ 13/07/2020
Kể từ 13/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.410.000₫ 06/08/2020
5.090.000₫ 13/07/2020

Tủ lạnh Funiki Hòa Phát Inverter 210 lít FRI 216ISU - Hàng Chính Hãng, Hòa Phát

Giá: 5.499.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.499.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 5.499.000₫ 25/06/2020
Giá thấp nhất 5.499.000₫ 25/06/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.499.000₫ 25/06/2020

Tủ Lạnh Inverter Sharp SJ-FX631V-SL (556L) - Hàng Chính Hãng + Tặng Bình Đun Siêu Tốc, Sharp

Giá: 14.690.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 14.690.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 14.990.000₫ 04/07/2020
Giá thấp nhất 14.690.000₫ 06/08/2020
Kể từ 04/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

14.690.000₫ 06/08/2020
14.800.000₫ 25/07/2020
14.900.000₫ 19/07/2020
14.990.000₫ 04/07/2020

Tủ Lạnh Sharp Inverter 556L SJ-FX631V-ST, Sharp

Giá: 14.595.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 14.595.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 14.666.000₫ 04/08/2020
Giá thấp nhất 14.595.000₫ 07/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

14.595.000₫ 07/08/2020
14.666.000₫ 04/08/2020

Tủ Lạnh Sharp Inverter 556L SJ-FX631V-ST, Sharp

Giá: 15.190.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 15.190.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 15.190.000₫ 07/07/2020
Giá thấp nhất 14.655.000₫ 28/07/2020
Kể từ 04/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

15.190.000₫ 06/08/2020
14.655.000₫ 28/07/2020
14.710.000₫ 16/07/2020
14.988.000₫ 10/07/2020
15.190.000₫ 07/07/2020

Tủ Lạnh Inverter Sharp SJ-FX680V-WH (605L) - Hàng chính hãng, Sharp

Giá: 17.390.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 17.390.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 17.490.000₫ 07/07/2020
Giá thấp nhất 16.789.000₫ 28/07/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

17.390.000₫ 06/08/2020
16.789.000₫ 28/07/2020
17.199.000₫ 16/07/2020
17.333.000₫ 10/07/2020
17.490.000₫ 07/07/2020

Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN - Hàng Chính Hãng, Panasonic

Giá: 8.170.000
Kể từ 08/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 8.170.000₫ 08/08/2020
Giá cao nhất 8.550.000₫ 17/07/2020
Giá thấp nhất 8.170.000₫ 08/08/2020
Kể từ 17/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

8.170.000₫ 08/08/2020
8.550.000₫ 05/08/2020
8.390.000₫ 02/08/2020
8.550.000₫ 17/07/2020

Tủ Lạnh Inverter Sharp SJ-FX680V-ST (605L) - Hàng chính hãng, Sharp

Giá: 17.590.000
Kể từ 08/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 17.590.000₫ 08/08/2020
Giá cao nhất 17.590.000₫ 08/08/2020
Giá thấp nhất 17.290.000₫ 17/07/2020
Kể từ 17/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

17.590.000₫ 08/08/2020
17.290.000₫ 17/07/2020

Tủ Lạnh Sharp Inverter 556L SJ-FX630V-ST, Sharp

Giá: 15.190.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 15.190.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 15.190.000₫ 06/08/2020
Giá thấp nhất 14.688.000₫ 28/07/2020
Kể từ 13/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

15.190.000₫ 06/08/2020
14.688.000₫ 28/07/2020
14.988.000₫ 13/07/2020

Tủ lạnh Inverter Electrolux 225L ETB2502J-H - Hàng Chính Hãng, Electrolux

Giá: 6.490.000
Kể từ 08/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 6.490.000₫ 08/08/2020
Giá cao nhất 6.490.000₫ 08/08/2020
Giá thấp nhất 6.390.000₫ 17/07/2020
Kể từ 17/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

6.490.000₫ 08/08/2020
6.390.000₫ 17/07/2020

Tủ Lạnh Inverter Sharp SJ-FX680V-ST (605L)-Hàng Chính Hãng, Sharp

Giá: 17.280.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 17.280.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 17.290.000₫ 10/07/2020
Giá thấp nhất 17.090.000₫ 28/07/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

17.280.000₫ 06/08/2020
17.090.000₫ 28/07/2020
17.190.000₫ 16/07/2020
17.290.000₫ 10/07/2020
17.270.000₫ 01/07/2020

Tủ Lạnh Inverter Sharp SJ-FX680V-ST (605L) - Hàng chính hãng, Sharp

Giá: 17.290.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 17.290.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 17.290.000₫ 25/06/2020
Giá thấp nhất 17.190.000₫ 16/07/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

17.290.000₫ 03/08/2020
17.190.000₫ 16/07/2020
17.290.000₫ 25/06/2020

Tủ lạnh Sharp Inverter 556 lít SJ-FX630V-BE, Sharp

Giá: 15.190.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 15.190.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 15.600.000₫ 16/07/2020
Giá thấp nhất 14.988.000₫ 04/07/2020
Kể từ 04/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

15.190.000₫ 06/08/2020
14.988.000₫ 19/07/2020
15.600.000₫ 16/07/2020
14.988.000₫ 10/07/2020
15.190.000₫ 07/07/2020

Tủ lạnh SBS 3 cánh HITACHI 584 Lít R-FM800GPGV2X-MBW(HÀNG CHÍNH HÃNG), Hitachi

Giá: 59.999.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 59.999.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 59.999.000₫ 25/06/2020
Giá thấp nhất 59.999.000₫ 25/06/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

59.999.000₫ 25/06/2020

Tủ lạnh Mitsubishi 206L MR-FV24EM-PS-V - Hàng chính hãng, Mitsubishi

Giá: 5.890.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.890.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 6.050.000₫ 25/06/2020
Giá thấp nhất 5.890.000₫ 06/08/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.890.000₫ 06/08/2020
6.050.000₫ 25/06/2020

Tủ lạnh Funiki Hòa Phát FR 186ISU 185 lít - Hàng Chính Hãng, Hòa Phát

Giá: 4.499.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 4.499.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 4.499.000₫ 25/06/2020
Giá thấp nhất 4.499.000₫ 25/06/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

4.499.000₫ 25/06/2020

Tủ lạnh Aqua Inverter 235 lít AQR-T249MA PB Mẫu 2019 - HÀNG CHÍNH HÃNG, Aqua

Giá: 5.900.000
Kể từ 08/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.900.000₫ 08/08/2020
Giá cao nhất 5.900.000₫ 08/08/2020
Giá thấp nhất 5.090.000₫ 17/07/2020
Kể từ 17/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.900.000₫ 08/08/2020
5.090.000₫ 17/07/2020

Tủ lạnh Inverter Electrolux 225L ETB2502J-A - Hàng Chính Hãng, Electrolux

Giá: 6.190.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 6.190.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 6.190.000₫ 01/07/2020
Giá thấp nhất 6.090.000₫ 25/06/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

6.190.000₫ 07/07/2020
6.090.000₫ 04/07/2020
6.190.000₫ 01/07/2020
6.090.000₫ 25/06/2020

Tủ lạnh Mitsubishi 206L MR-FV24EM-PS-V - Hàng Chính Hãng + Tặng Bình Đun Siêu Tốc, Mitsubishi

Giá: 6.300.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 6.300.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 6.300.000₫ 04/07/2020
Giá thấp nhất 6.300.000₫ 04/07/2020
Kể từ 04/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

6.300.000₫ 04/07/2020

Tủ lạnh Funiki Hòa Phát FR 216ISU 210 lít - Hàng Chính Hãng, Hòa Phát

Giá: 4.699.000
Kể từ 08/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 4.699.000₫ 08/08/2020
Giá cao nhất 4.699.000₫ 26/07/2020
Giá thấp nhất 4.699.000₫ 26/07/2020
Kể từ 26/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

4.699.000₫ 26/07/2020

Tủ lạnh Panasonic Inverter 558 lít NR-BZ600PKVN - Hàng Chính Hãng, Panasonic

Giá: 13.690.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 13.690.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 13.690.000₫ 04/08/2020
Giá thấp nhất 13.690.000₫ 04/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

13.690.000₫ 04/08/2020

Tủ Lạnh Sharp Inverter 556L SJ-FX630V-ST, Sharp

Giá: 15.876.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 15.876.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 15.876.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 15.876.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

15.876.000₫ 31/07/2020

Tủ lạnh Side By Side Inverter LG GR-D247MC (601L) - Hàng chính hãng - Chỉ giao tại HCM, LG

Giá: 31.790.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 31.790.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 31.850.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 31.790.000₫ 03/08/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

31.790.000₫ 03/08/2020
31.850.000₫ 31/07/2020

Tủ lạnh LG Inverter InstaView Door-in-Door 601 lít GR-X247MC (HÀNG CHÍNH HÃNG), LG

Giá: 38.190.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 38.190.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 38.190.000₫ 06/08/2020
Giá thấp nhất 37.490.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

38.190.000₫ 06/08/2020
37.490.000₫ 31/07/2020

Tủ lạnh LG Inverter InstaView Door-in-Door 601 lít GR-X247MC - Hàng Chính Hãng + Tặng Bình Đun Siêu Tốc, LG

Giá: 38.290.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 38.290.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 38.290.000₫ 06/08/2020
Giá thấp nhất 37.490.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

38.290.000₫ 06/08/2020
37.590.000₫ 03/08/2020
37.490.000₫ 31/07/2020

Tủ lạnh Funiki Hòa Phát FR 166ISU 160 lít - Hàng Chính Hãng, Hòa Phát

Giá: 4.299.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 4.299.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 4.299.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 4.299.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

4.299.000₫ 31/07/2020

Tủ lạnh Funiki Hòa Phát FR 132CI 130 lít - Hàng Chính Hãng, Hòa Phát

Giá: 3.749.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.749.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 3.749.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 3.749.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.749.000₫ 31/07/2020

Tủ Lạnh Electrolux Inverter 225 Lít ETB2502J-H - HÀNG CHÍNH HÃNG, Electrolux

Giá: 6.390.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 6.390.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 6.390.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 6.390.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

6.390.000₫ 31/07/2020

TỦ LẠNH PANASONIC 290 LÍT NR-BV320QSVN - Hàng Chính Hãng, Panasonic

Giá: 9.590.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.590.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 9.590.000₫ 04/08/2020
Giá thấp nhất 9.590.000₫ 04/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.590.000₫ 04/08/2020

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password
Compare items
  • So sánh kỹ thuật (0)
Compare
0