Lịch sử giá deal tivi liên tục cập nhật

Smart Tivi Cong QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q8CAM, Samsung

Giá: 22.990.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 22.990.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 22.990.000₫ 07/08/2020
Giá thấp nhất 19.789.000₫ 04/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

22.990.000₫ 07/08/2020
19.789.000₫ 04/08/2020

Smart Tivi Samsung 55 inch QLED 4K QA55Q7FNAKXXV - Hàng Chính Hãng, Samsung

Giá: 19.990.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 19.990.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 19.990.000₫ 04/08/2020
Giá thấp nhất 19.990.000₫ 04/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

19.990.000₫ 04/08/2020

Smart Tivi Samsung 75 inch UHD 4K UA75NU8000KXXV - Hàng Chính Hãng + Tặng Khung Treo Cố Định, Samsung

Giá: 30.990.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 30.990.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 31.990.000₫ 22/07/2020
Giá thấp nhất 30.990.000₫ 28/07/2020
Kể từ 22/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

30.990.000₫ 28/07/2020
31.990.000₫ 22/07/2020

Smart Tivi Samsung 55 inch QLED 4K QA55Q7FNAKXXV - Hàng Chính Hãng + Tặng Khung Treo Cố Định, Samsung

Giá: 20.390.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 20.390.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 20.590.000₫ 25/06/2020
Giá thấp nhất 20.390.000₫ 16/07/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

20.390.000₫ 16/07/2020
20.590.000₫ 25/06/2020

Smart Tivi Màn Hình Cong Samsung 65 inch QLED 4K QA65Q8CNAKXXV - Hàng Chính Hãng, Samsung

Giá: 33.990.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 33.990.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 33.990.000₫ 17/07/2020
Giá thấp nhất 33.990.000₫ 17/07/2020
Kể từ 17/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

33.990.000₫ 17/07/2020

Smart Tivi LG 70 inch 4K UHD 70UM7300PTA - Hàng Chính Hãng, LG

Giá: 19.690.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 19.690.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 19.690.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 19.690.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

19.690.000₫ 31/07/2020

Smart Tivi Màn Hình Cong Samsung 65 inch QLED 4K QA65Q8CNAKXXV - Hàng Chính Hãng + Tặng Khung Treo Cố Định, Samsung

Giá: 34.490.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 34.490.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 34.990.000₫ 25/06/2020
Giá thấp nhất 34.490.000₫ 16/07/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

34.490.000₫ 16/07/2020
34.990.000₫ 25/06/2020

Smart TiVi 4K Samsung 55 Inch QA55LS03TA - HÀNG CHÍNH HÃNG, Samsung

Giá: 25.490.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 25.490.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 25.490.000₫ 06/08/2020
Giá thấp nhất 24.250.000₫ 31/07/2020
Kể từ 22/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

25.490.000₫ 06/08/2020
24.450.000₫ 03/08/2020
24.250.000₫ 31/07/2020
24.370.000₫ 25/07/2020
24.450.000₫ 22/07/2020

Smart Tivi Sony 55 Inch 4K UHD KD-55X7000F VN3 - Hàng Chính Hãng, Sony

Giá: 8.990.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 8.990.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 8.990.000₫ 04/08/2020
Giá thấp nhất 8.990.000₫ 04/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

8.990.000₫ 04/08/2020

Smart Tivi Samsung 4K 58 inch UA58RU7100, Samsung

Giá: 11.290.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 11.290.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 11.390.000₫ 04/07/2020
Giá thấp nhất 10.390.000₫ 28/07/2020
Kể từ 04/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

11.290.000₫ 03/08/2020
11.390.000₫ 31/07/2020
10.390.000₫ 28/07/2020
10.590.000₫ 25/07/2020
11.390.000₫ 22/07/2020

Smart Tivi QLED Samsung 55 inch 4K UHD QA55Q75RAKXXV - Hàng chính hãng, Samsung

Giá: 19.500.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 19.500.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 19.500.000₫ 04/08/2020
Giá thấp nhất 19.500.000₫ 04/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

19.500.000₫ 04/08/2020

Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65NU7400, Samsung

Giá: 19.990.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 19.990.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 20.590.000₫ 22/07/2020
Giá thấp nhất 18.490.000₫ 31/07/2020
Kể từ 04/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

19.990.000₫ 03/08/2020
18.490.000₫ 31/07/2020
18.990.000₫ 28/07/2020
19.790.000₫ 25/07/2020
20.590.000₫ 22/07/2020

Smart TV Cong 4K Samsung QLED 65 inch QA65Q8CAMKXXV - Hàng Chính Hãng, Samsung

Giá: 29.990.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 29.990.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 29.990.000₫ 17/07/2020
Giá thấp nhất 29.990.000₫ 17/07/2020
Kể từ 17/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

29.990.000₫ 17/07/2020

Qled Tivi Samsung 4K The Sero 43 inch QA43LS05TA 2020 - HÀNG CHÍNH HÃNG, Samsung

Giá: 24.490.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 24.490.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 24.490.000₫ 07/08/2020
Giá thấp nhất 23.750.000₫ 04/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

24.490.000₫ 07/08/2020
23.750.000₫ 04/08/2020

Smart Tivi Toshiba 55 Inch 4K 55U9750 - Hàng Chính Hãng, Toshiba

Giá: 10.290.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 10.290.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 10.290.000₫ 13/07/2020
Giá thấp nhất 10.290.000₫ 13/07/2020
Kể từ 13/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

10.290.000₫ 13/07/2020

Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8500G - Hàng chính hãng, Sony

Giá: 34.890.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 34.890.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 35.050.000₫ 04/08/2020
Giá thấp nhất 34.890.000₫ 07/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

34.890.000₫ 07/08/2020
35.050.000₫ 04/08/2020

Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8000G - Hàng chính hãng, Sony

Giá: 30.590.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 30.590.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 30.990.000₫ 17/07/2020
Giá thấp nhất 30.590.000₫ 07/08/2020
Kể từ 17/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

30.590.000₫ 07/08/2020
30.750.000₫ 26/07/2020
30.990.000₫ 17/07/2020

Smart TiVi 4K Samsung 65 Inch QA65LS03TA - HÀNG CHÍNH HÃNG, Samsung

Giá: 33.790.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 33.790.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 33.790.000₫ 07/08/2020
Giá thấp nhất 32.590.000₫ 29/07/2020
Kể từ 26/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

33.790.000₫ 07/08/2020
32.650.000₫ 04/08/2020
32.790.000₫ 01/08/2020
32.590.000₫ 29/07/2020
32.730.000₫ 26/07/2020

Qled Tivi Samsung 4K The Serif 55 inch LSO1T QA55LS01TA 2020 - HÀNG CHÍNH HÃNG, Samsung

Giá: 25.190.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 25.190.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 25.190.000₫ 06/08/2020
Giá thấp nhất 23.890.000₫ 22/07/2020
Kể từ 22/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

25.190.000₫ 06/08/2020
24.050.000₫ 03/08/2020
23.950.000₫ 31/07/2020
23.990.000₫ 28/07/2020
24.070.000₫ 25/07/2020

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500G - Hàng chính hãng, Sony

Giá: 15.690.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 15.690.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 15.690.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 15.690.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

15.690.000₫ 31/07/2020

Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8500G - Hàng chính hãng + Tặng Khung Treo Cố Định, Sony

Giá: 35.590.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 35.590.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 36.990.000₫ 25/06/2020
Giá thấp nhất 35.590.000₫ 06/08/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

35.590.000₫ 06/08/2020
36.790.000₫ 04/07/2020
36.990.000₫ 25/06/2020

Android Tivi Sony Full HD 49 inch KDL-49W800F - Hàng Chính Hãng, Sony

Giá: 7.490.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 7.490.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 7.490.000₫ 04/08/2020
Giá thấp nhất 7.490.000₫ 04/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

7.490.000₫ 04/08/2020

Smart Tivi QLED Samsung 65 inch 4K UHD QA65Q65RAKXXV - Hàng Chính Hãng + Tặng Khung Treo Cố Định, Samsung

Giá: 21.990.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 21.990.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 21.990.000₫ 06/08/2020
Giá thấp nhất 21.490.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

21.990.000₫ 06/08/2020
21.490.000₫ 31/07/2020

Smart Tivi Toshiba 55 Inch 4K 55U9750 - Hàng Chính Hãng + Tặng Khung Treo Cố Định, Toshiba

Giá: 10.690.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 10.690.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 11.150.000₫ 08/07/2020
Giá thấp nhất 10.690.000₫ 11/07/2020
Kể từ 08/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

10.690.000₫ 11/07/2020
11.150.000₫ 08/07/2020

Smart Tivi 4K LG 65 inch 65UH770T - Hàng chính hãng, LG

Giá: 24.969.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 24.969.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 24.969.000₫ 08/07/2020
Giá thấp nhất 24.969.000₫ 08/07/2020
Kể từ 08/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

24.969.000₫ 08/07/2020

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q65RA, Samsung

Giá: 21.480.000
Kể từ 07/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 21.480.000₫ 07/08/2020
Giá cao nhất 21.480.000₫ 04/08/2020
Giá thấp nhất 21.480.000₫ 04/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

21.480.000₫ 04/08/2020

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password
Compare items
  • So sánh kỹ thuật (0)
Compare
0