Lịch sử giá deal máy đọc sách liên tục cập nhật

Máy Tính Bảng Kindle Fire HD8 (8th) 16GB (2019) - Hàng Chính Hãng, Kindle

Giá: 1.729.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.729.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 1.729.000₫ 06/08/2020
Giá thấp nhất 1.699.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.729.000₫ 06/08/2020
1.699.000₫ 31/07/2020

Máy đọc sách Amazon Kindle Oasis 2 - dung lượng 32gb - Chính hãng Amazon - Hàng nhập khẩu, Kindle

Giá: 5.650.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.650.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 5.650.000₫ 25/06/2020
Giá thấp nhất 5.650.000₫ 25/06/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.650.000₫ 25/06/2020

Máy Đọc Sách Kindle Paperwhite Gen 10 - 2019 - Hàng Nhập Khẩu, Kindle

Giá: 3.180.000
Kể từ 08/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.180.000₫ 08/08/2020
Giá cao nhất 3.180.000₫ 08/08/2020
Giá thấp nhất 2.890.000₫ 05/08/2020
Kể từ 05/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.180.000₫ 08/08/2020
2.890.000₫ 05/08/2020

Máy Đọc Sách Kindle Gen 10 - 2019 (4GB) - Hàng Nhập Khẩu, Kindle

Giá: 2.240.000
Kể từ 08/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.240.000₫ 08/08/2020
Giá cao nhất 2.240.000₫ 05/08/2020
Giá thấp nhất 2.240.000₫ 05/08/2020
Kể từ 05/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.240.000₫ 05/08/2020

Máy Đọc Sách All New Kindle 2019 (10th) – Hàng Chính Hãng, Kindle

Giá: 2.199.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.199.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 2.199.000₫ 22/07/2020
Giá thấp nhất 2.199.000₫ 22/07/2020
Kể từ 22/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.199.000₫ 22/07/2020

Máy Đọc Sách Onyx Boox Note - Hàng Nhập Khẩu, Onyx Boox

Giá: 9.590.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.590.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 9.590.000₫ 22/07/2020
Giá thấp nhất 9.590.000₫ 22/07/2020
Kể từ 22/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.590.000₫ 22/07/2020

Máy Đọc Sách Kindle PaperWhite Gen 10 - 2019 (32GB) - Hàng Nhập Khẩu, Kindle

Giá: 3.669.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.669.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 3.669.000₫ 03/08/2020
Giá thấp nhất 3.390.000₫ 04/07/2020
Kể từ 04/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.669.000₫ 03/08/2020
3.590.000₫ 13/07/2020
3.449.000₫ 10/07/2020
3.390.000₫ 04/07/2020

Máy Tính Bảng Kindle Fire HD8 16GB (2017) - Hàng Chính Hãng, Kindle

Giá: 1.490.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.490.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 1.590.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 1.490.000₫ 06/08/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.490.000₫ 06/08/2020
1.590.000₫ 31/07/2020

Máy đọc sách Amazon Kindle Paperwhite 4 Gen 10 (2019) - Hàng nhập khẩu, Kindle

Giá: 3.150.000
Kể từ 08/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.150.000₫ 08/08/2020
Giá cao nhất 3.150.000₫ 05/08/2020
Giá thấp nhất 3.150.000₫ 05/08/2020
Kể từ 05/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.150.000₫ 05/08/2020

Máy đọc sách Kindle PaperWhite 2018 gen 4 (10th) - Bản 32 GB - Hàng chính hãng, Kindle

Giá: 3.399.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.399.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 3.399.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 3.399.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.399.000₫ 31/07/2020

Máy Đọc Sách Kindle Paperwhite Gen 10 - Hàng Mỹ, Kindle

Giá: 3.690.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.690.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 3.690.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 3.690.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.690.000₫ 31/07/2020

Máy Đọc Sách Onyx Boox Nova Pro - Đen - Hàng Chính Hãng, Onyx Boox

Giá: 6.290.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 6.290.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 6.290.000₫ 25/06/2020
Giá thấp nhất 6.290.000₫ 25/06/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

6.290.000₫ 25/06/2020

Máy đọc sách Kindle PaperWhite Gen 4 (10th) - Bản 8GB 2019 - Hàng chính hãng, Kindle

Giá: 3.150.000
Kể từ 08/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.150.000₫ 08/08/2020
Giá cao nhất 3.150.000₫ 05/08/2020
Giá thấp nhất 3.150.000₫ 05/08/2020
Kể từ 05/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.150.000₫ 05/08/2020

Máy Đọc Sách Likebook Alita - Hàng chính hãng, Likebook

Giá: 11.490.000
Kể từ 08/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 11.490.000₫ 08/08/2020
Giá cao nhất 11.490.000₫ 05/08/2020
Giá thấp nhất 11.490.000₫ 05/08/2020
Kể từ 05/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

11.490.000₫ 05/08/2020

Máy Đọc Sách Likebook Mars - Hàng chính hãng, Likebook

Giá: 4.990.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 4.990.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 4.990.000₫ 25/06/2020
Giá thấp nhất 4.990.000₫ 25/06/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

4.990.000₫ 25/06/2020

Máy đọc sách Onyx Boox Note 2 - HÀNG CHÍNH HÃNG, Onyx Boox

Giá: 13.590.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 13.590.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 13.590.000₫ 22/07/2020
Giá thấp nhất 13.590.000₫ 22/07/2020
Kể từ 22/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

13.590.000₫ 22/07/2020

Máy đọc sách Kindle Oasis 3 (2019) - Amazon - Hàng nhập khẩu, Kindle

Giá: 7.850.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 7.850.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 7.860.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 7.850.000₫ 03/08/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

7.850.000₫ 03/08/2020
7.860.000₫ 31/07/2020

Máy Đọc Sách Onyx Boox Poke 2 - Hàng Chính Hãng, Onyx Boox

Giá: 4.890.000
Kể từ 08/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 4.890.000₫ 08/08/2020
Giá cao nhất 4.890.000₫ 08/07/2020
Giá thấp nhất 4.890.000₫ 08/07/2020
Kể từ 08/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

4.890.000₫ 08/07/2020

Máy đọc sách Boox Max 3-Hàng Chính Hãng, Onyx Boox

Giá: 19.690.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 19.690.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 19.790.000₫ 25/06/2020
Giá thấp nhất 19.690.000₫ 06/08/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

19.690.000₫ 06/08/2020
19.790.000₫ 25/06/2020

Máy đọc sách Kindle for kids - 2019, Amazon

Giá: 2.790.000
Kể từ 08/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.790.000₫ 08/08/2020
Giá cao nhất 2.790.000₫ 17/07/2020
Giá thấp nhất 2.790.000₫ 17/07/2020
Kể từ 17/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.790.000₫ 17/07/2020

Máy Tính Bảng Kindle Fire HD7 (9th) 16GB (2019) - Hàng Chính Hãng, Kindle

Giá: 1.290.000
Kể từ 08/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.290.000₫ 08/08/2020
Giá cao nhất 1.399.000₫ 05/08/2020
Giá thấp nhất 1.290.000₫ 08/08/2020
Kể từ 05/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.290.000₫ 08/08/2020
1.399.000₫ 05/08/2020

Máy Đọc Sách Kobo Forma - Bản 32GB - Hàng Nhập Khẩu, Kobo

Giá: 8.686.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 8.686.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 8.686.000₫ 22/07/2020
Giá thấp nhất 8.686.000₫ 22/07/2020
Kể từ 22/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

8.686.000₫ 22/07/2020

Máy Đọc Sách Boox Note Plus (Note+) - Hàng Nhập Khẩu, BOOX

Giá: 13.490.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 13.490.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 13.490.000₫ 13/07/2020
Giá thấp nhất 13.490.000₫ 13/07/2020
Kể từ 13/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

13.490.000₫ 13/07/2020

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password
Compare items
  • So sánh kỹ thuật (0)
Compare
0