Lịch sử giá deal điện thoại liên tục cập nhật

Điện Thoại Samsung Galaxy Note 4 - Hàng Nhập Khẩu

Giá: 2.290.000
Kể từ 30/05/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.290.000₫ 30/05/2020
Giá cao nhất 2.290.000₫ 15/05/2020
Giá thấp nhất 2.250.000₫ 21/05/2020
Kể từ 15/05/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.290.000₫ 24/05/2020
2.250.000₫ 21/05/2020
2.290.000₫ 15/05/2020

Samsung Galaxy S7 Edge - Hàng Nhập Khẩu, Samsung

Giá: 3.900.000
Kể từ 29/05/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.900.000₫ 29/05/2020
Giá cao nhất 3.900.000₫ 29/05/2020
Giá thấp nhất 3.900.000₫ 29/05/2020
Kể từ 29/05/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.900.000₫ 29/05/2020

Bluboo Maya Max (32GB) - Hàng Chính Hãng

Giá: 1.990.000
Kể từ 29/05/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.990.000₫ 29/05/2020
Giá cao nhất 1.990.000₫ 16/05/2020
Giá thấp nhất 1.990.000₫ 16/05/2020
Kể từ 16/05/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.990.000₫ 16/05/2020

Điện Thoại Bluboo Dual (16GB/2GB) - Hàng Chính Hãng

Giá: 1.590.000
Kể từ 30/05/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.590.000₫ 30/05/2020
Giá cao nhất 1.590.000₫ 15/05/2020
Giá thấp nhất 1.590.000₫ 15/05/2020
Kể từ 15/05/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.590.000₫ 15/05/2020

Điện Thoại iPhone 6s 32GB - Nhập Khẩu Chính Hãng

Giá: 5.990.000
Kể từ 29/05/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.990.000₫ 29/05/2020
Giá cao nhất 5.990.000₫ 16/05/2020
Giá thấp nhất 5.990.000₫ 16/05/2020
Kể từ 16/05/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.990.000₫ 16/05/2020

Điện Thoại Mobell S41 - Hàng Chính Hãng

Giá: 649.000
Kể từ 29/05/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 649.000₫ 29/05/2020
Giá cao nhất 699.000₫ 16/05/2020
Giá thấp nhất 649.000₫ 29/05/2020
Kể từ 16/05/2020

Thay đổi giá lần cuối

649.000₫ 29/05/2020
690.000₫ 23/05/2020
699.000₫ 16/05/2020

Điện Thoại iPhone 8 64GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 9.400.000
Kể từ 29/05/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.400.000₫ 29/05/2020
Giá cao nhất 9.400.000₫ 29/05/2020
Giá thấp nhất 9.400.000₫ 29/05/2020
Kể từ 29/05/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.400.000₫ 29/05/2020

Điện Thoại BlackBerry KEYone (Silver) - Hàng Chính Hãng

Giá: 6.990.000
Kể từ 29/05/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 6.990.000₫ 29/05/2020
Giá cao nhất 6.990.000₫ 19/05/2020
Giá thấp nhất 5.990.000₫ 16/05/2020
Kể từ 16/05/2020

Thay đổi giá lần cuối

6.990.000₫ 26/05/2020
6.490.000₫ 23/05/2020
6.990.000₫ 19/05/2020
5.990.000₫ 16/05/2020

Điện Thoại iPhone XS Max 512GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 20.800.000
Kể từ 29/05/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 20.800.000₫ 29/05/2020
Giá cao nhất 20.800.000₫ 29/05/2020
Giá thấp nhất 20.800.000₫ 29/05/2020
Kể từ 29/05/2020

Thay đổi giá lần cuối

20.800.000₫ 29/05/2020

Điện Thoại iPhone XS 64GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 15.099.000
Kể từ 29/05/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 15.099.000₫ 29/05/2020
Giá cao nhất 17.190.000₫ 17/05/2020
Giá thấp nhất 15.099.000₫ 29/05/2020
Kể từ 22/04/2020

Thay đổi giá lần cuối

15.099.000₫ 29/05/2020
15.499.000₫ 26/05/2020
16.599.000₫ 23/05/2020
16.990.000₫ 20/05/2020
17.190.000₫ 17/05/2020

Mã Quốc Tế: LL/ZA/ZP/..; Mới 100%, chưa active; Miễn phí giao hàng toàn quốc; Thiết kế: Nguyên khối; Màn hình OLED: 5.8 inch Super Retina (2436 x 1125), 463ppi, 3D Touch, TrueTone Dolby Vision HDR 10; Camera Trước/Sau: 7MP/ 2 camera 12MP; CPU: A12 Bionic 64-bit 7nm; Bộ Nhớ: 64GB; RAM: 4GB; SIM: 1...

Điện Thoại BlackBerry KEYone Black Edition (Đen) - Hàng Chính Hãng

Giá: 7.990.000
Kể từ 29/05/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 7.990.000₫ 29/05/2020
Giá cao nhất 7.990.000₫ 19/05/2020
Giá thấp nhất 6.490.000₫ 23/05/2020
Kể từ 16/05/2020

Thay đổi giá lần cuối

7.990.000₫ 26/05/2020
6.490.000₫ 23/05/2020
7.990.000₫ 19/05/2020
6.990.000₫ 16/05/2020

Điện Thoại Nokia 2.2 (16GB/2GB) - Hàng Chính Hãng

Giá: 1.490.000
Kể từ 29/05/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.490.000₫ 29/05/2020
Giá cao nhất 1.490.000₫ 19/05/2020
Giá thấp nhất 1.440.000₫ 16/05/2020
Kể từ 16/05/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.490.000₫ 19/05/2020
1.440.000₫ 16/05/2020

Điện Thoại iPhone XS Max 64GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 17.799.000
Kể từ 29/05/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 17.799.000₫ 29/05/2020
Giá cao nhất 20.350.000₫ 20/05/2020
Giá thấp nhất 17.200.000₫ 17/05/2020
Kể từ 04/04/2020

Thay đổi giá lần cuối

17.799.000₫ 29/05/2020
17.499.000₫ 26/05/2020
20.350.000₫ 20/05/2020
17.200.000₫ 17/05/2020
18.499.000₫ 11/04/2020

Mã Quốc Tế: LL/ZA/ZP/..; Mới 100%, chưa active; Thiết kế: Nguyên khối; Màn hình OLED: 6.5 inch Super Retina (2688 x 1242), 458ppi, 3D Touch, TrueTone Dolby Vision HDR 10; Camera Trước/Sau: 7MP/ 2 camera 12MP; CPU: A12 Bionic 64-bit 7nm; Bộ Nhớ: 64GB; RAM: 4GB; SIM: 1 Nano SIM, 1 ESIM; Đạt chuẩn...

Điện Thoại Masstel Happy 10 - Hàng Chính Hãng

Giá: 989.000
Kể từ 30/05/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 989.000₫ 30/05/2020
Giá cao nhất 989.000₫ 15/05/2020
Giá thấp nhất 989.000₫ 15/05/2020
Kể từ 15/05/2020

Thay đổi giá lần cuối

989.000₫ 15/05/2020

Điện Thoại Meizu C9 - Hàng Chính Hãng, Meizu

Giá: 1.190.000
Kể từ 29/05/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.190.000₫ 29/05/2020
Giá cao nhất 1.190.000₫ 01/05/2020
Giá thấp nhất 1.129.000₫ 28/04/2020
Kể từ 22/04/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.190.000₫ 23/05/2020
1.139.000₫ 20/05/2020
1.190.000₫ 01/05/2020
1.129.000₫ 28/04/2020
1.190.000₫ 22/04/2020

Chính hãng, Nguyên seal, Mới 100%, Chưa active; Miễn phí giao hàng toàn quốc; Thiết kế: Nguyên khối, Mặt lưng nhựa; Màn hình: 5.45 inch HD (1440 x 720 Pixels); Camera Trước: 8MP; Camera Sau: 13MP; CPU: 4 nhân 2.0GHz; Bộ Nhớ: 16GB; RAM: 2GB; SIM tương thích: 2 Nano SIM; Tính năng: Mở khóa bằng...

Điện Thoại Samsung Galaxy Note 9 (128GB/6GB) - Hàng Chính Hãng - Đã Kích Hoạt Bảo Hành Điện Tử

Giá: 12.290.000
Kể từ 30/05/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 12.290.000₫ 30/05/2020
Giá cao nhất 12.290.000₫ 15/05/2020
Giá thấp nhất 12.290.000₫ 15/05/2020
Kể từ 15/05/2020

Thay đổi giá lần cuối

12.290.000₫ 15/05/2020

Điện thoại Xiaomi Redmi Note 8 Pro - Global version (Có Tiếng Việt) - Hàng Nhập Khẩu, Xiaomi

Giá: 9.990.000
Kể từ 30/05/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.990.000₫ 30/05/2020
Giá cao nhất 9.990.000₫ 30/05/2020
Giá thấp nhất 4.790.000₫ 21/05/2020
Kể từ 27/04/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.990.000₫ 30/05/2020
4.790.000₫ 21/05/2020
4.990.000₫ 27/04/2020

Điện thoại nguyên seal, mới 100%, có sẵn Tiếng Việt không cần cài đặt; Màn hình: IPS LCD, 6.53", Full HD+; Camera trước: 20 MP; Camera sau:Chính 64 MP & Phụ 8 MP, 2 MP, 2 MP; RAM: 6 GB; Bộ nhớ trong: Tùy chọn 64 GB hoặc 128 GB; CPU: Mediatek Helio G90T 8 nhân; Dung lượng pin: 4500 mAh, có sạc...

Điện Thoại iPhone XS Max 256GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 20.499.000
Kể từ 29/05/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 20.499.000₫ 29/05/2020
Giá cao nhất 20.499.000₫ 29/05/2020
Giá thấp nhất 20.499.000₫ 29/05/2020
Kể từ 29/05/2020

Thay đổi giá lần cuối

20.499.000₫ 29/05/2020

Điện thoại Wiko View Max (3GB/32GB) - Hàng chính hãng, WIKO

Giá: 1.650.000
Kể từ 29/05/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.650.000₫ 29/05/2020
Giá cao nhất 1.650.000₫ 29/05/2020
Giá thấp nhất 1.650.000₫ 29/05/2020
Kể từ 29/05/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.650.000₫ 29/05/2020

Điện Thoại Xiaomi Redmi Note 8 Pro (6GB/64GB) - Hàng chính hãng

Giá: 4.990.000
Kể từ 29/05/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 4.990.000₫ 29/05/2020
Giá cao nhất 4.990.000₫ 23/05/2020
Giá thấp nhất 4.890.000₫ 16/05/2020
Kể từ 16/05/2020

Thay đổi giá lần cuối

4.990.000₫ 23/05/2020
4.890.000₫ 16/05/2020

Điện thoại Smartphone Masstel X6 - Hàng Chính Hãng

Giá: 1.049.000
Kể từ 29/05/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.049.000₫ 29/05/2020
Giá cao nhất 1.049.000₫ 16/05/2020
Giá thấp nhất 1.049.000₫ 16/05/2020
Kể từ 16/05/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.049.000₫ 16/05/2020

Điện Thoại Xiaomi Redmi Note 8 Pro (6GB/128GB) - Hàng chính hãng

Giá: 5.590.000
Kể từ 30/05/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.590.000₫ 30/05/2020
Giá cao nhất 5.590.000₫ 15/05/2020
Giá thấp nhất 5.590.000₫ 15/05/2020
Kể từ 15/05/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.590.000₫ 15/05/2020

Điện Thoại iPhone XS 256GB - Hàng Nhập Khẩu

Giá: 19.990.000
Kể từ 30/05/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 19.990.000₫ 30/05/2020
Giá cao nhất 20.490.000₫ 15/05/2020
Giá thấp nhất 19.990.000₫ 21/05/2020
Kể từ 15/05/2020

Thay đổi giá lần cuối

19.990.000₫ 21/05/2020
20.490.000₫ 15/05/2020

Điện Thoại Xiaomi Redmi 8A (2GB/32GB) - Hàng Chính Hãng

Giá: 1.999.000
Kể từ 30/05/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.999.000₫ 30/05/2020
Giá cao nhất 2.050.000₫ 18/05/2020
Giá thấp nhất 1.990.000₫ 15/05/2020
Kể từ 15/05/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.999.000₫ 30/05/2020
1.990.000₫ 27/05/2020
2.040.000₫ 24/05/2020
1.990.000₫ 21/05/2020
2.050.000₫ 18/05/2020

Điện Thoại Vsmart Star - Hàng chính hãng

Giá: 1.179.000
Kể từ 29/05/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.179.000₫ 29/05/2020
Giá cao nhất 1.179.000₫ 29/05/2020
Giá thấp nhất 1.090.000₫ 19/05/2020
Kể từ 16/05/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.179.000₫ 29/05/2020
1.090.000₫ 19/05/2020
1.149.000₫ 16/05/2020

Apple iPhone X 64Gb CPO (Certified Pre-Owned) - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 12.090.000
Kể từ 30/05/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 12.090.000₫ 30/05/2020
Giá cao nhất 12.299.000₫ 27/05/2020
Giá thấp nhất 12.090.000₫ 30/05/2020
Kể từ 24/05/2020

Thay đổi giá lần cuối

12.090.000₫ 30/05/2020
12.299.000₫ 27/05/2020
12.250.000₫ 24/05/2020

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password
Compare items
  • So sánh kỹ thuật (0)
Compare
0